Vergoedingen

Wordt mijn behandeling vergoed?

TGZ heeft overeenkomsten met alle zorgverzekeraars in Nederland, waardoor de geleverde zorg volledig wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering.

Wel is het zo dat de zorg die u van ons ontvangt telt mee voor het eigen risico in de zorgverzekering (minimaal € 385 in 2024).
Dus mocht u in 2024 uw eigen risico nog niet (volledig) verbruikt hebben, dan zal uw zorgverzekeraar de openstaande eigen risico bij u in rekening brengen voor de prestaties die u bij ons gekregen hebt.
In verband met het ZPM  wordt vanaf het eerste gesprek de eigen risico al in rekening gebracht in tegenstelling tot de voorgaande jaren, waarbij het in één keer werd afgeschreven na de afsluiting van de behandeling.

Systeem- en relatietherapie

Systeem- en relatietherapie valt niet langer meer onder de verzekerde zorg. Het kan nog wel vergoed worden als de behandeling plaatsvindt in het kader van een diagnose die wel vergoed wordt, zoals bijvoorbeeld depressie, angst en persoonlijkheidsproblematiek. Echter, als daar geen sprake van is en u wenst relatietherapie, dan hanteren wij daarvoor een tarief. Mocht u hierover twijfelen dan adviseren wij u hierover contact op te nemen om de mogelijkheden te bespreken

Eigen risico 2023 zorgverzekering

Volwassenen vanaf 18 jaar hebben een verplicht eigen risico bij hun zorgverzekering. In 2023 is het wettelijk verplichte eigen risico van minimaal € 385. Dit betekent dat je de eerste € 385 aan zorgkosten in 2023 zelf betaalt. Het kan zijn dat je een hoger eigen risico hebt afgesproken met je zorgverzekeraar.

Als zorgverlener hebben we geen inzicht in de hoogte van jouw eigen risico. Check dit goed zodat je weet wat je wel en niet zelf moet betalen. Kortom wij berekenen geen kosten aan jou!

Het zorgprestatiemodel is vanaf 1 januari 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz). Hier wordt gebruikgemaakt van eenvoudige regels en duidelijke nota’s, met eerlijke vergoedingen voor gepaste zorg. En zonder meer administratie dan nodig is.

In het Zorgprestatiemodel is afgesproken hoe de zorgverlener uw behandeling in rekening moet brengen en hoe de rekening betaald moet worden. Het Zorgprestatiemodel gaat niet over wélke zorg u krijgt of hoe u die krijgt.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van het Zorgprestatiemodel of bekijk de digitale folder.

Hoe zijn de tarieven voor zorgprestaties bepaald?

De overheid heeft berekend hoeveel elke zorgprestatie maximaal mag kosten. Er zijn veel verschillende tarieven. Dat komt omdat bij het bepalen van de tarieven onder andere rekening is gehouden met:

  1. Het beroep van de zorgverlener. Een psychiater is bijvoorbeeld duurder dan een verpleegkundige
  2. Het type consult. Een diagnostiekconsult is duurder dan een behandelconsult.
  3. De duur van het consult. Hoe langer het consult duurt, hoe meer het kost.
  4. De plek waar het consult plaatsvindt. Een consult in een specialistische instelling is duurder dan een consult door een zorgverlener met een eigen praktijk

In de tarievenzoeker van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt u alle maximumtarieven.

Het kan zijn dat u op uw kostenoverzicht iets andere tarieven ziet. Dat komt omdat er soms met de zorgverzekeraar andere (lagere) prijzen worden afgesproken. Wilt u weten welke prijzen er precies voor u gelden? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Het tarief in de praktijk voor zelfbetalers is 100 % van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de Zorgprestatiemodel

De betalingsvoorwaarden zijn conform betalingsvoorwaarden van de NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Klik hier voor de voorwaarden.

Our Team of Therapists in Toronto

All Family Happiness Psychologist Love Psychologist Psychotherapy Psychologist Trauma Therapy Psychologist