Aanmelding

Aanmelding en intake

Om voor vergoede behandeling bij ons voor Basis GGZ in aanmerking te komen moet de patiënt een gerichte verwijzing van de huisarts hebben.
Dit hangt af van de duur en aard van de klachten.
Afhankelijk van de diagnose wordt het aantal sessies bepaald. Indien meer dan 12 gesprekken nodig zijn, kunnen we nog 1 of 2 sessies toevoegen. Bij aanhoudende klachten verwijzen we naar een gepaste plek, zoals gespecialiseerde GGZ-zorg of een revalidatiecentrum.Misschien heeft de patiënt die verwijzing al of twijfelt de patiënt of de huisarts daarover. In dit geval kan de patiënt of de huisarts gerust contact opnemen via mail of telefoon.

Bij de aanmelding vinden wij het belangrijk een eerste indruk te hebben of de patiënt bij ons aan het juiste adres is. Een kort telefonisch overleg kan daarbij al veel duidelijk maken. Indien blijkt dat wij waarschijnlijk niet de juiste personen zijn om mee aan de slag te gaan dan zullen wij proberen te adviseren over alternatieve mogelijkheden binnen ons netwerk.
Wanneer het traject wel wordt voortgezet, maken wij in dat geval direct een intake afspraak.
Tijdens het intakegesprek zal de reden van aanmelding uitgebreider aan bod komen, naast andere relevante vragen om zo een juiste diaganose te stellen. Tevens zal de patiënt gevraagd worden om een vragenlijst in te vullen in het kader van zogenaamd Routine Outcome Monitoring, ROM. Deze vragenlijst beoogt een beeld te geven van de klachten en/of achtergronden die bij de patiënt spelen die belangrijk kunnen zijn voor de behandeling.

Dit kost niets extra’s, maar de patiënt zal uiteraard wel over de resultaten ervan worden ingelicht. Deze blijven verder vertrouwelijk; dit laatste geldt overigens voor de gehele behandeling. Alleen de huisarts zal, met de instemming van patiënt, over de hoofdpunten van de behandeling worden ingelicht.

Alvorens het intakegesprek plaastvindt is het (voor de financiële afwikkeling) noodzakelijk dat een verwijsbrief al in ons bezit is.

Deze verwijsbrief dient afkomstig te zijn van de huisarts of de specialist, waarop expliciet wordt vermeld dat de patiënt naar een psycholoog voor diagnostiek en/of behandeling wordt verwezen. Tevens dient erin daarin een omschrijving van de vermoedelijke diagnose en de zorgsoort (Basis GGZ)  vermeld te worden. Deze verwijsbrief kan worden gemaild, gefaxt of meegegeven worden aan de patiënt.

Om het doorverwijzen te vergemakkelijken kan de patiënt ook aangemeld worden via Zorgdomein.

Uiteraard is het ook mogelijk om zonder verwijzing in gesprek te gaan, echter zal de de betaling persoonlijk door de patiënt zelf voldaan moeten worden.

Nadat uw aanmelding is genoteerd vindt binnen 2 weken een intakegesprek plaats. Aansluitend vindt behandeling plaats, er is 0 weken wachttijd tussen intake en behandeling.

Als je klachten hebt over de behandelaar of de behandeling die wij geven dan kan je die altijd met jou behandelaar bespreken. Als we er samen niet uit komen dan kan je met je klacht bij het NVGzp terecht.

We zijn aangesloten bij de NVGzp
De NVGzP kent een eigen klachtenregeling voor cliënten. Elke zorgverlener behoort aangesloten te zijn bij een klachtenregeling. De klachtenregeling van de NVGzP is alleen van toepassing op leden die zich bij deze regeling hebben aangesloten. Andere leden kunnen vallen onder de klachtenregeling van de werkgever of een klachtenregeling van een andere vereniging.

Vanaf 1 januari 2017 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Wkkgz) van kracht geworden. De klachtenregeling van de NVGzP is hierop aangepast. Klik hier voor meer informatie.

Naast de klachtenregeling, is op alle BIG-geregistreerde NVGzP-leden het wettelijk tuchtrecht van toepassing. Om deze reden kent de NVGzP geen eigen tuchtrecht.

De praktijk beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut bij het kwaliteitsregister GGZ van de overheid. Download hier

Ons GZ Psycholoog is Lid van NIP en NVGZP.

Our Team of Therapists in Toronto

All Family Happiness Psychologist Love Psychologist Psychotherapy Psychologist Trauma Therapy Psychologist