Kwaliteit

TGZ is drager van het Keurmerk Basis GGZ 2024.
Het Keurmerk Basis GGZ is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit en doelmatigheid in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ).

Aan dit keurmerk is te zien dat een zorgaanbieder zich extra inspant om de juiste zorg op het juiste moment te leveren. Dit keurmerk is ontwikkeld in samenspraak met alle belanghebbenden in de GGZ.

Het biedt een centraal platform voor de dialoog over kwaliteit en doelmatigheid in de Basis GGZ, jaagt veranderingen aan en maakt kwaliteitsverbeteringen inzichtelijk.

TGZ is met succes gevisiteerd door de NVGzP (Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen).

Door middel van deze certificering laat een BIG-geregistreerde psycholoog blijken bevoegdheid en bekwaamheid in te zetten en kwaliteit te leveren. Dit betekent een goede patiëntenzorg en een goede praktijkvoering.

TGZ ,een aantal van onze toegewijde psychologen zijn lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).
Het NIP is de beroepsvereniging van psychologen in Nederland, en het vertegenwoordigt professionals in verschillende psychologische disciplines. Als leden van het NIP verbinden wij ons aan de hoogste normen van professionele ethiek en praktijk. Dit lidmaatschap onderstreept onze toewijding aan kwaliteit, integriteit en voortdurende professionele ontwikkeling, terwijl we onze cliënten hoogwaardige zorg en begeleiding bieden

 

TGZ of een van ons  psychologen  lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychologen, de NVPRG. NVPRG staat voor Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie en Psychosociale Gezondheidszorg. Als lid van NVPRG verbinden wij ons ertoe om hoogwaardige zorg te bieden en ons voortdurend te blijven ontwikkelen om de best mogelijke ondersteuning te bieden aan onze cliënten.

 

TGZ of een van ons psyschologen is lid  van de Nederlandse Vereniging voor Psychologen en Agogen (NVPA).

De Nederlandse Vereniging voor Psychologen en Agogen (NVPA) is een erkende beroepsvereniging die zich inzet voor de belangen van psychologen en agogen in Nederland. Als lid van de NVPA verbinden wij ons ertoe om te voldoen aan de hoogste normen van professionaliteit, ethiek en kwaliteit in ons werk. Dit lidmaatschap toont ons streven naar voortdurende professionele ontwikkeling en de toewijding aan het leveren van hoogwaardige zorg aan onze cliënten.