Transculturele psychotherapie

Transculturele psychotherapie

Iedereen kent momenten in het leven waarbij emoties de overhand nemen. Emoties als blijdschap, vreugde en geluk worden gezonde of positieve emoties genoemd. Men krijgt er energie van en deelt deze vreugdemomenten  graag met familie, vrienden en kennissen. Andere vormen van emoties zoals verdriet, angst, eenzaamheid, machteloosheid en heimwee zijn emoties die het leven van mensen kunnen beïnvloeden. Dit kan soms zo ernstig zijn dat het normaal functioneren in het dagelijks leven belemmerd wordt. Omgaan met emoties is in zekere mate cultureel bepaald. Kom je uit een wij of ik cultuur? Dit bepaalt dan hoe je je emoties mag/ kan uiten en hangt voornamelijk ook af van de reactie uit jouw systeem. De situatie of de leefomstandigheden waarin men zich bevindt zal bepalend zijn voor de vorm van emotie die men ervaart.Migranten, vluchtelingen en/of asielzoekers hebben bijvoorbeel naast eerder genoemde emoties ook nog eens te maken met integratie problemen. Dit kan vaak leiden tot (ernstige) psychische problemen. Tijdens de behandeling wordt altijd rekening gehouden met het gezinsachtergrond. Deze wordt in kaart gebracht door bijvoorbeeld een “levenslijn” en “genogrammen”. Samen met de patiënt wordt op zoek gegaan naar “gezagdragers”, “krachtbronnen” en “beschermjassen”. Deze werkmethodieken worden ingezet om inbedding, veiligheid en inzicht te bieden.

Bel 0634894962 en spreek met een van onze medewerkers voor meer informatie of om een ​​afspraak te maken.
Dutch NL English EN Arabic AR